„Аз обичам България!“-състезание между учениците от ІІ „а“ и ІІ „б“ клас