Документи 2016/2017 г.

АБ_Годишен_план        АБ_Мерки_за_повишаване_качеството_на_образованието.msg__1_                  АБ_Правилник_за_дейността_на_училището_нов          АБ_Програма_за_Приобщаване_на_децата_и_учениците_от_уязвими_групи  АБ_СТРАТЕГИЯ_за_развитие_на_училището             ПРОГРАМА_ЗА_ПРЕВЕНЦИЯ                                                                              Уч.план_2016_-_2017                                                                                              форма_на_обуч.