Търпимост и толерантност

Във връзка с писмо №РД-15-1842/16.11.2017 г.  на МОН и РУО Благоевград, относно зачестили случаи на инциденти в образователните институции, които са резултат от проява на агресия в ОУ „Пейо Яворов“, с. Огняново, обл. Благоевград, бяха проведени редица мероприятия. Ето част от тях.

Под ръководството на г-жа Любка Ковачева, г-жа Юлия Лазарова и класните ръководители учениците рисуваха и писаха есета на тема „Всички различни, всички заедно“

Учениците от групата по интереси „Компютърът- лесен и интересен“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-ж Ели Гулева представиха пред съучениците си свои презентации.

Всички различни , всички заедно