Инициативи 2016/2017 г

В периода 25.01.2017 г.-29.01.2017 г. в ОУ „Пейо Яворов“, с. Огняново се проведе инициативата „Не на тормоза в училище“.

Учениците от VІІ клас Георгия Праматарова, Фатме Бялчева и Нермина Лекина прадставиха пред съучениците си презентация на тема „Не на тормоза“.

Учениците заедно с г-жа  Ковачева изработиха плакати, с които изразиха собствено отношение към инициативата.

Picture

Picture