ИТ

Учениците от ОУ „Пейо яворов участват активно в състезания по ИТ.
Picture

Picture