Клуб „Направи си сам“

Съгласно наредбата за „Приобщаващо образование“  от 2019 г.  в училището функционира група за занимания по интереси Клуб „Направи си сам“, с ръководител г-жа Селве Хамид. Насладете се на изработените от тях изделия!