Учителски колектив 2016/2017 г.

Г-жа Соня Хаджиева – Старши начален учител  І клас
Г-жа Биляна Болгурова – Старши начален учител ПИГ І клас

Г- жа Диана Керемидчиева – Старши начален учител ІІ клас
Г-жа Шурфе Башева – Старши начален учител в ПИГ ІІ клас
Г-жа Васка Ижбехова – Старши начален учител IІІ клас
Г-н Юсуф Хаджиев-Старши начален учител ПИГ IІІ клас
Г-н Шекир Тюмбелекчи – Старши начален учител ІV клас
Г-жа Веселина Топалова – Младши начален учител ПИГ ІV клас
Г-жа Вебие Мутишева – Старши учител по математика и физика -кл. ръководител на V клас
Г-жа Ели Гулева – Старши учител по история и цивилизация
информационни технологии и технологии и предприемачество – кл. ръководител  на VІ клас- Портфолио  
Г-н Гълъб Топалов – Старши учител по ФВС и класен ръководител на VІІ клас
Г-жа Любка Ковачева – Старши учител по изобразително изкуство и ХООС и класен ръководител на VІІІ клас
Г-жа Николина Темелкова – Старши учител по БЕЛ
Г-жа Джулияна Качакова – Старши учител по география, музика и биология
Г-жа Гюлка Чолакова – Старши учител по английски език
Гжа Селве Капсъзова – Старши учител ПИГ  VІ-VІІІ  клас
Г-жа Юлия Лазарова – Старши учител V-VІІ клас