Учителски колектив 2017/2018 г.

Г-н Шекир Тюмбелекчи – Старши начален учител І А клас
Г-жа Селве Хамид – Младши начален учител І Б клас

Г-жа Юлия Пашкулева – Старши начален учител ПИГ І  клас

Г-жа Соня Хаджиева – Старши начален учител  ІІ клас
Г-жа Биляна Болгурова – Старши начален учител ПИГ ІІ клас

Г- жа Диана Керемидчиева – Старши начален учител ІІІ клас
Г-жа Шурфе Башева – Старши начален учител в ПИГ ІІІ клас
Г-жа Васка Ижбехова – Старши начален учител IV клас
Г-н Юсуф Хаджиев-Старши начален учител ПИГ IV клас

Г-жа Джулияна Качакова – Старши учител по География и икономика, Музика и Биология и здравно образование –кл. ръководител на V клас
Г-жа Вебие Мутишева – Старши учител по Математика и Физика и астрономия -кл. ръководител на VІ клас
Г-жа Ели Гулева – Старши учител по История и цивилизация,
Информационни технологии и Технологии и предприемачество – кл. ръководител  на VІІ клас- Портфолио  
Гжа Селве Капсъзова – Старши учител по БЕЛ
Г-жа Гюлка Чолакова – Старши учител по Английски език

Г-жа Любка Ковачева – Старши учител по Изобразително изкуство и ХООС

Г-н Гълъб Топалов – Старши учител ПИГ V клас, старши учител по ФВС
Г-жа Юлия Лазарова – Старши учител ПИГ VІ-VІІ клас