Учителски колектив 2018/2019 г.

Г-жа Васка Ижбехова – Старши начален учител I клас
Г-н Юсуф Хаджиев-Старши начален учител ПИГ I клас                                                       Г-н Шекир Тюмбелекчи – Старши начален учител ІІ А клас
Г-жа Селве Хамид – Младши начален учител ІІ Б клас
Г-жа Юлия Пашкулева – Старши начален учител ПИГ ІІ клас
Г-жа Соня Хаджиева – Старши начален учител ІІІ клас
Г-жа Биляна Болгурова – Старши начален учител ПИГ ІІІ клас
Г- жа Диана Керемидчиева – Старши начален учител ІV клас
Г-жа Шурфе Башева – Старши начален учител в ПИГ ІV клас                                           Г-жа Селве Капсъзова – Старши учител по БЕЛ и кл. ръководител на V клас
Г-жа Джулияна Качакова – Старши учител по География и икономика, Музика и  Биология и здравно образование –кл. ръководител на VІ клас
Г-жа Вебие Мутишева – Старши учител по Математика и Физика и астрономия -кл.  ръководител на VІІ клас
Г-жа Ели Гулева – Старши учител по История и цивилизация,
Информационни технологии и Технологии и предприемачество-Портфолио
Г-жа Гюлка Чолакова – Старши учител по Английски език
Г-жа Любка Ковачева – Старши учител по Изобразително изкуство и ХООС