Проекти

През учебната 2016/2017 г. в училището сeработи по два нови проекта.