Занимания по интереси и проекти.

През учебната 2018/2019 г. в училището работят три групи занимания по интереси.