Проект „Единство в разнообразието“

 Основно училище „Пейо Яворов“, с Огняново, спечели проект за социализация на учениците от етническите малцинства на тема
„Единство в разнообразието“
Партньор на училището е Сдружение“СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ“.

Процедура за ​“Доставка на канцеларски материали и учебни пособия“ – Оферта

 Всичко за проекта ТУК