Ученици

През учебната 2018/2019 г. в училището се обучават 148 ученика от І до VІІ клас.
Функционират 5 полуинтернатни групи.